PLUME
H A N D - C R A F T E D B O U T I Q U E D E S I G N

BRACELETS

Kate 180121-0O7A1121.jpg

Kate

392.00
Nikki 180120-0O7A9969.jpg

Nikki

250.00
Naiyah CDD5B9F4-4D63-4184-8AFE-7A1296FFCF38.jpg

Naiyah

255.00
Amanda 2B1C618C-0A3B-4F82-8D1B-5A37DCDEC597.jpg

Amanda

from 250.00
Ruby Ruby2.jpg

Ruby

480.00
Chloe 180122-0O7A1157.jpg

Chloe

160.00
Hazel 180122-0O7A1167.jpg

Hazel

from 180.00
Audre 180120-0O7A9976.jpg

Audre

from 88.00
Cora 180121-0O7A1110.jpg

Cora

80.00
Patricia 180120-0O7A0021.jpg
sold out

Patricia

100.00
Skei 180120-0O7A0027.jpg

Skei

110.00
Naomi 180120-0O7A0016.jpg

Naomi

100.00
Women For Women Beaded Bracelet 180120-0O7A9995.jpg

Women For Women Beaded Bracelet

30.00